GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ AUTOMATIKA IR SIGNALIZACIJA 2019-06-25T19:54:47+00:00

GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ AUTOMATIKA IR SIGNALIZACIJA

GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ AUTOMATIKA IR SIGNALIZACIJA

Priešgaisrinės apsaugos sistemų tikslas – sureaguoti į temperatūros pokyčius ir pirmuosius kylančius dūmus taip greitai, kad būtų užkirstas kelias gaisro židinio plitimui.

Priešgaisrinių sistemų paskirtis – kuo anksčiau informuoti reikiamas tarnybas apie gaisro pavojų ir patį gaisrą, o taip pat, esant reikalui, įjungti automatinio gesinimo sistemas.
Šių sistemų pagrindą sudaro priešgaisriniai davikliai ir valdymo įranga. Davikliai gali būti temperatūriniai arba dūminiai. Temperatūriniai davikliai gali suveikti nuo tam tikros fiksuotos temperatūros arba nuo temperatūros pokyčio. Dūminiai davikliai gali užfiksuoti gaisrą pradinėje stadijoje ir reaguoja į dūmus arba optiniu būdu, arba pagal pasikeitusią oro sudėtį ir jame atsiradusius degimo produktus.
Priešgaisrinės apsaugos sistemose naudojama speciali programinė įranga, kurios dėka ne tik įjungiama pavojaus signalizacija, bet ir visa informacija pateikiama grafiškai, kas palengvina pačios sistemos valdymą.