Techninis palaikymas 2019-07-17T20:31:59+00:00

Techninis palaikymas

Stacionarių gaisro gesinimo sistemų priežiūra

Atliekame profesionalias jau įrengtų objektų stacionarių gaisro gesinimo sistemų gedimų šalinimo, periodinės profilaktikos, įrangos remonto bei kitas techninės priežiūros paslaugas. Mūsų kvalifikuoti specialistai operatyviai reaguoja į iškilusių problemų sprendimą ir užtikrina sklandų įdiegtų sistemų darbą per kaip įmanoma trumpesnį laiką.