MILTELINĖS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 2019-06-25T19:57:20+00:00

MILTELINĖS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS

MILTELINĖS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS

Miltelinės gaisrų gesinimo sistemos pradinėje gaisro stadijoje and liepsnos išpurškia ją gesinančius miltelius.

Milteliai, laikomi balionuose, purškiami suslėgtuoju oru per kūginį purkštuką. Jie gali būti tiekiami iš baliono į kūginį purkštuką standžiu ar lanksčiu vamzdynu (žarnos rite), arba kūginis purkštukas gali būti tiesiogiai sujungtas su balionu. Sistema gali būti valdoma rankiniu būdu ar automatiškai.